BP Rail Solutions

Klijent: BP Rail Solutions, Srbija

BP Rail Solutions je logistička kompanija koja se bavi isključivo željezničkim kargo prevozom. Klijentima omogućavaju čvrstu povezanost svih karika transportnih i logističkih lanaca i, pored transporta robe, obezbjeđuju vagone kao i sveobuhvatan servis istih.

Vizuelni identitet, kombinacija početnih slova B i P kreira specifičan monogram koji u sebi sadrži grafičku interpretaciju željezničkih šina, ali isto tako zatvara centralnu, ciljnu tačku koja simbolizuje energiju i krajnju destinaciju. Pored vizuelnog identiteta i slogana “On the Right Track”, kreirali smo i implementirali web stranicu sa kompletnom digitalnom mrežom lokacija i utovarno/istovarnih mjesta, kao i popratne komunikacione materijale.